گروه صنعتی آرمکو

واردکننده و توزیع کننده

انواع تسمه های فنری و خام به صورت رول و شیت

CK45-CK67-CK75

انواع ورق های استنلس استیل فنری

و نــــرم به صـــورت رول و ورق

301-304-430-309-310-316

انـــواع تســــمه و ورق های

(مس، برنـج، فســفر برنز و ... )

انواع تسـمه های بسـته بندی

زیــگنود، اســتیل ، آهن ، گـالوانیزه و ...

021-33909472

021-33954621

0912-1124883

0912-7777567

 

021-33954629

شرکت: گروه صنعتی آرمکو

مدیریت:

زمینه فعالیت: واردکننده و توزیع کننده انواع تسمه های فنری و خام به صورت رول و شیت

صنف کاری : تسمه و سپری

تلفن: 09121124883