شرکت آرتمن صنعت فرخزاد

تایوان YCنمایندگی انحصاری شرکت 

واردات انواع ورق استنلس استیل304 و 430

در ابعاد و اندازه های مختلف

www.ASF.ir

021-88945067

021-88944890

شرکت: شرکت آرتمن صنعت فرخزاد

مدیریت: فرخزاد

زمینه فعالیت: واردات انواع ورق استنلس استیل

صنف کاری : استیل

تلفن: 09121031337