استیل پویا

تهیه و توزیع انواع میلگرد

لوله   و   ورق  و   قوطی 

شش پر ، نسوز ، شش پر

نسوز ، استنلس استیل

تلفن: 8 -66392657 - 66390501 - 021

تلفکس: 66391810 - 021

همراه: 2549210 0912  قلعه

شرکت: استیل پویا

مدیریت: قلعه

زمینه فعالیت: تهیه و توزیع انواع میلگرد

صنف کاری : تیرآهن

تلفن: 09122549210